DEKLARACJA CZŁONKOWSKA PTKS

Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, wspierających oraz honorowych. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd PTKS (w drodze głosowania) po złożeniu przez kandydata deklaracji członkowskiej. Wniosek o członkostwo można przesyłać za pomocą formularza.

 

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.ptks.pl

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ


Niniejszym akceptuję Statut PTKS z dnia 22.04.2007 i zobowiązuję się do wnoszenia rocznej składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walny Zjazd Delegatów przelewem na konto Towarzystwa.

Nr rachunku bankowego: 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094
Opłata jednorazowa wpisowa - 50 zł
Roczna składka dla doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów - 120 zł
Roczna składka dla doktorantów i magistrów - 50 zł


Deklaraca: pdf

 

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Please publish modules in offcanvas position.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.