Wszystkie aktualności

« »

Laureaci V edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach – Medi@stery

cropped edycja

Z przyjemnością informujemy, że Kapituła Konkursu wyłoniła grono Laureatów V edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach – Medi@stery.

Pierwszą nagrodę przyznano panu Norbertowi Rędzi (UKSW) za pracę:
„Kreowanie marki na YouTube na przykładzie działalności Grupy Filmowej Darwin” napisaną pod kierunkiem dr hab. Moniki Przybysz, prof. UKSW.

Drugie miejsce zajęła pani Karolina Kawka (UMCS) za pracę:
„Prawa zwierząt na portalu kampaniespoleczne.pl” napisaną pod kierunkiem dr hab. Nataszy Ziółkowskiej-Kurczuk, prof. UMCS.

Trzecie miejsce zajęła pani Katarzyna Maria Piórecka (UW) za pracę:
„Fandom marki medialnej. Studium przypadku środowiska miłośników serialu „Gra o tron” napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Roberta Cieślaka.

Finalistom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom składamy podziękowania za przesłane prace i życzymy wielu sukcesów w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Uroczysta Gala odbędzie się 27 marca o godz.11.30
w Sali Teatralnej (Budynek Neofilologii UG),
ul. Wita Stwosza 51, Gdańsk.

Zapraszamy!

Więcej informacji o Medi@sterach TUTAJ

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.