Wszystkie aktualności

« »

Kolekcja Iwony i Ireneusza Hofmanów

hofman fb

Szanowni Państwo,

jeszcze do 17 lipca 2018 r. w Muzeum Lubelskim można zobaczyć
Kolekcję Iwony i Ireneusza Hofmanów - najcenniejszego daru z zakresu sztuki dawnej, jaki Muzeum otrzymało po II Wojnie Światowej.

W kolekcji przekazanej Muzeum przez Profesor Iwonę Hofman, Prezes PTKS
znalazły się w dzieła o wysokiej wartości artystycznej, które trudno spotkać na rynku sztuki;
to 12 obrazów, w tym 2 miniatury portretowe, i 12 zegarów.
Autorami płócien są czołowi polscy malarze XIX wieku: Aleksander Gierymski, Roman Kochanowski, Juliusz i Wojciech Kossakowie, Jacek Malczewski, Henryk Siemiradzki, Józef Simmler, Alfred Wierusz-Kowalski i Leon Wyczółkowski. Na wystawie można zobaczyć unikatowy obraz Stanisława Wyspiańskiego, wykonany w technice olejnej, niezwykle rzadko przez artystę stosowanej.
Zegary z kolekcji to głównie wyroby francuskie powstałe w XIX w. Ich formy ilustrują przemiany sztuki zdobniczej od klasycyzmu, poprzez biedermeier, do stylów historyzujących w drugiej połowie tego stulecia. Szczególne walory artystyczne prezentują zegary z dekoracją figuralną – wśród nich wyróżnia się dzieło wybitnego francuskiego rzeźbiarza i brązownika Pierre’a-Philippe’a Thomire.

Przy okazji wizyty w Lublinie serdecznie zapraszamy!
Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem:
http://www.muzeumlubelskie.pl/Aktualnosci/Kolekcja_Iwony_i_Ireneusza_Hofmanow-2-1005-20.html

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.