Wszystkie aktualności

Zmarł Profesor Walery Pisarek

pisarekZ wielkim żalem informujemy, że 05 listopada br. odszedł od nas na zawsze Prof. WALERY PISAREK, nestor polskich badań w zakresie mediów i komunikacji społecznej, Członek Honorowy PTKS od 2008 r. i członek Editorial Board Central European Journal of Communication. Jako honorowy gość, zawsze aktywnie uczestniczył w organizowanych przez PTKS konferencjach naukowych, w tym ostatniej Konferencji Jubileuszowej (10 lat PTKS).

STRACILIŚMY MISTRZA, WIELKIEGO PRZYJACIELA. BĘDZIE GO NAM BARDZO BRAKOWAĆ !

****

Dla mnie Uniwersytet jest miejscem pracy, przyjaźni i miłości – mówił prof. Walery Pisarek w wywiadzie udzielonym 28 czerwca br., dotyczącym jego pracy na Uniwersytetecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie ( "Vita Academica" 2017, nr 3/92) –te trzy różne, ale w moim przypadku bliskie sobie dziedziny życia i rzeczywistości splatają się w tym miejscu. Uniwersytet jest niezwykły (...)

Dla mnie nauka jest pracą i uważam, że kto chce zapuścić w niej korzenie, nie może jej traktować jak rozrywki i przyjemności. Praca nie sprawia mi przyjemności, nigdy jej nie sprawiała.

Ogromną przyjemność sprawia tylko poczucie wykonania, skończenia pracy. Jest to przyjemność tym większa, im większy wysiłek włożony w pracę i poczucie, że się ją dobrze wykonało. Tak zwaną pasję mogę odczuwać tylko, gdy pracę mam już za sobą i mogę spać spokojnie, ponieważ mam pełną satysfakcję, że co mogłem i potrafiłem, to zrobiłem – najlepiej, jak umiałem.

(Źródło: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, http://www.pat.krakow.pl/)

***

Wybitny językoznawca, uznawany za najwyższy autorytet w zakresie kultury języka polskiego, odszedł 5 listopada w Katowicach, gdzie miał wygłosić laudację podczas gali wręczenia tytułów Ambasadora Polszczyzny. Walery Pisarek urodził się w 1931 r. w Rabce. Szkołę powszechną skończył w 1943 r. na kompletach tajnego nauczania. Od 1949 do 1957 r. studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego i jego długoletnim pracownikiem. W 1973 r. Rada Wydziału Filologicznego UJ na podstawie rozprawy habilitacyjnej "Frekwencja wyrazów w prasie" nadała mu stopień doktora habilitowanego. W 1982 r. uzyskał tytuł prof. nadzwyczajnego nauk humanistycznych, a w 1994 r. - tytuł prof. zwyczajnego.

Prof. Walery Pisarek był założycielem studiów dziennikarskich przy UJ i pracownikiem naukowym Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pełnił funkcję honorowego prezesa Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk, był pierwszym przewodniczącym rady (w latach 1996-2000). W latach 1969–2001 był dyrektorem krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych. Uczestniczył w pracach Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "Solidarności".

Opublikował prawie 700 prac - artykułów prasowych, recenzji, porad językowych, artykułów naukowych, monografii i podręczników dotyczących języka polskiego, teorii informacji i komunikacji masowej. W jego dorobku znajduje się 20 książek, m.in. "Poznać prasę po nagłówkach" (1967 r.), "Retoryka dziennikarska" (1970 r.) i "Wstęp do nauki o komunikowaniu" (2008 r.). Autor licznych wydań słownika ortograficznego. Przewodniczący jury i autor większości tekstów popularnego konkursu ortograficznego "Ogólnopolskie dyktando", a także organizowanego od 2015 roku przez Wydział Polonistyki UJ oraz Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia "Dyktanda Krakowskiego".

(Źródło: Uniwersytet Jagielloński, http://www.uj.edu.pl/)

Facebook

©2018 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.