Wszystkie aktualności

« »

List Prezes PTKS po IV Kongresie, Poznań 2016

Szanowni Państwo,
Członkowie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
Uczestnicy i Goście Kongresu,

 

Bardzo dziękuję za udział w IV Kongresie Towarzystwa. Liczny udział Członków Towarzystwa w Kongresie wyraźnie pokazał rozwój środowiska medioznawczego oraz uświadomił, że problemy formalnego funkcjonowania dyscypliny nauki o mediach są dla nas bardzo ważne.

Bardzo dziękuję za aprobatę kierunków rozwoju Towarzystwa w kadencji 2013-2016, wyrażającą się w przyjęciu sprawozdania i przebiegu Walnego Zjazdu. Dziękuję za wsparcie i serdeczne słowa skierowane do Członków Zarządu i do mnie osobiście. Czujemy się zobowiązani Państwa poparciem i wiarą w możliwość realizacji założonych celów.

W imieniu nowo wybranego Zarządu zachęcam wszystkich Uczestników i Gości Kongresu do aktywnego działania na rzecz dyscypliny nie tylko na forum Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Zapraszam do współpracy.
Życzę udanego Nowego Roku Akademickiego.

Prezes PTKS
Prof. dr hab. Iwona Hofman

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.