Wszystkie aktualności

« »

Profesor Małgorzata Molęda-Zdziech wyróżniona francuskim orderem Palm Akademickich

Miło nam poinformować, że profesor Małgorzata Molęda-Zdziech (SGH, Członkini Zarządu PTKS) została wyróżniona prestiżowym francuskim orderem Palm Akademickich.

Order został przyznany dekretem premiera Francji z 12 lipca 2016 roku ?za zasługi dla
kultury francuskiej?, w tym ?wzmacnianie więzów uniwersyteckich pomiędzy Francją i Polską?.

 

Palmy akademickie,Order Palm Akademickich (fr. L’Ordre des Palmes Académiques)  jest najstarszym wyłącznie cywilnym francuskim odznaczeniem. Więcej o odznaczeniu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Palm_Akademickich

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.