Wszystkie aktualności

« »

Profesor Alicja Jaskiernia laureatką Nagrody KRRiT za najlepszą monografię z dziedziny mediów elektronicznych

Miło nam poinformować, że monografia „Od telewizji masowej do Netfliksa. Telewizja w Stanach Zjednoczonych w epoce cyfrowej” (Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2016) autorstwa profesor Alicji Jaskierni (UW, Członkini Zarządu PTKS) została nagrodzona przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji
Nagrodą im. dr. Pawła Stępki w kategorii najlepszego wydawnictwa naukowego i popularnonaukowego z dziedziny mediów za 2016 rok.

Więcej: KRRiT,

http://www.krrit.gov.pl/krrit/nagrody-krrit/nagroda-pawla-stepki/laureaci/

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.