Wszystkie aktualności

« »

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej pilotażowej edycji programu służącego dofinansowaniu międzynarodowych monografii naukowych powstałych we współpracy sekcji PTKS i sekcji międzynarodowych towarzystw medioznawczych: European Communication Research and Education Association (ECREA), International Association of Media and Communication Research (IAMCR), International Communication Association (ICA).

Termin zgłoszeń mija 30.11.2020.
Szczegóły znajdują się na stronie: www.ptks.pl/j3x/index.php/pl/program-wsparcia-publikacji-naukowych

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.