Wszystkie aktualności

Ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy 19 marca 2018 r. w wręczył Order Palm Akademickich w randze kawalera Profesor Małgorzacie Molędzie-Zdziech (członkini Zarządu PTKS)

Ustanowiony w roku 1955, order Palm Akademickich jest przyznawany osobom, które działając na uczelniach wyższych czy – ogólniej - w szkolnictwie, przyczyniają się do promowania kultury na świecie.
„Małgorzata Molęda-Zdziech jest uznanym specjalistą w kwestiach lobbingu, grup interesów społecznych, komunikacji społecznej i mediów. Związana ze Szkołą Główną Handlową (SGH), rozwija liczne formy współpracy uniwersyteckiej z Francją. Jest również zaangażowana w działalność stowarzyszeń, przede wszystkim Stowarzyszenia Francja-Polska, w promowanie frankofonii i kultury francuskiej” (z przemówienia Ambasadora).

ce71fafb3066f2a7 baf62

Relacja z wydarzenia: 
https://pl.ambafrance.org/Uroczystosc-wreczenia-Orderow-Palm-Akademickich

Facebook

©2018 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.