1. Bartosik-Purgat Małgorzata, Media społecznościowe na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8085-204-4, s. 166.

 2. Bendrat Anna, Mowa jest złotem. Amerykański prezydent i retoryka, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2016, 978-83-65573-25-4, s. 317.

 3. Boniecka Barbara, Granat Anna, Recepcja mediów, t. 2. Wpływ sytuacji medialnych na komunikowanie się dzieci w wieku przedszkolnym. Wypisy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ISBN: 978-83-7784-754-1, s. 134.

 4. Butkiewicz Magdalena, Graczyk Aleksandra (red.), Dziecko w mediach, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2016, ISBN: 9788380170001, s. 530.

 5. Dobek-Ostrowska Bogusława, Barczyszyn Paulina (red.), Zmiana w dziennikarstwie w Polsce, Rosji i Szwecji. Analiza porównawcza, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2016, ISBN: 978-83-229-3504-0, s. 232.

 6. Doktorowicz Krystyna (red.), Media Społecznościowe. Dialog w cyberprzestrzeni, t. 1 i t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ISBN 978-83-226-3111-8; 978-83-226-3111-9.

 7. Duda Aneta, Konsumpcja. Teorie i badania, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-348-5, s. 608. 

 8. Dziewulska- Siwek Karolina, Fundamenty etyczne rzecznika prasowego, Wydawnictwo Elipsa, ISBN 9788380170889.

 9. Gad Katarzyna, Polska e-marka narodowa. Spoty promocyjne Polski w internecie jako element brandingu narodowego, Wydawnictwo Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, 978-83-945105-1-0, s. 224.

 10. Glensk Urszula, Historia słabych. Reportaż i życie w Dwudziestoleciu (1918-1939), Wydawnictwo: Universitas, Kraków 2016, ISBN: 97883-242-2643-6, s. 516.

 11. Grochowski Robert, Komunikacja społeczno-symboliczna starożytnej Krety. Próba charakterystyki okresu minojskiego, Wydawnictwo Silva Rerum, Poznań 2016, ISBN 978-83-64447-76-1, s. 242.

 12. Gruszczyński Włodzimierz, Ogrodniczuk Maciej, Jasnopis czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów użytkowych, Wydawnictwo Aspra J-R, Warszawa 2016, ISBN: 978-83-7545-649-3, s. 214.

 13. Guzek Damian, Media katolickie w polskim systemie medialnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, 978-83-801-9452-6, s. 367.

 14. Hess Agnieszka, Bogacz-Wojtanowska Ewa, Gad Katarzyna, Wrona Sylwia, Góral Ewelina, Dialog obywatelski w Krakowie. Formy i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, Wydawnictwo ToC, Nowy Targ 2016, ISBN: 978-83-946879-0-8 (wydanie drukowane), 978-83-946879-1-5 (wydanie elektroniczne), s. 144.

 15. Hirszfeld Aleksandra, Co rządzi obrazem? Powtórzenie w sztukach audiowizualnych, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2016, ISBN: 97883-242-2715-0, s. 292.

 16. Jacuński Michał, Sieciowe komunikowanie polityczne w Polsce. Perspektywa aktorów politycznych, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2016, ISBN: 978-83-229-3495-1, s. 220.

 17. Jaskiernia Alicja, Od telewizji masowej do Netfliksa. Telewizja w Stanach Zjednoczonych w epoce cyfrowej, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7545-668-4, s. 411.

 18. Jewdokimow Marcin, Chmielewska-Ignatowicz Tomira (red.), Diagnostyka genetyczna i choroba nowotworowa jako zjawiska społeczno-kulturowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8090-136-0, s. 189.

 19. Kamińska-Korolczuk Katarzyna, Mielewczyk Margaretta, Ożarowski Rafał (red.), Systemy polityczne i komunikowanie polityczne w Europie i na świecie, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii UG, Gdańsk 2016, ISBN 978-83-64970-10-8, s. 347.

 20. Kamińska-Korolczuk Katarzyna, Mielewczyk Margaretta, Ożarowski Rafał (red.), Systemy polityczne i partyjne w ujęciu teoretycznym i praktycznym, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii UG, Gdańsk 2016, ISBN: 978-83-64970-09-2, s. 352.

 21. Kania Jan, Olechowska Paulina (red.), Ciągłość i zmiana. 70 lat mediów masowych na Pomorzu Zachodnim, Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, Szczecin 2016, ISBN 978-83-64070-07-5, s. 216.

 22. Kawka Maciej, Filas Ryszard, Płaneta Paweł, Zeszyty Prasoznawcze: analiza zawartości (1957-2012). Metody, tematy, autorzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ISBN 978-83-233-4032-4, ISBN 978-83-233-9496-9 (e-book), s. 472.

 23. Konarska Katarzyna, Szynol Adam (red.), Media and Journalism in the Digital Era, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, ISBN 978-83-229-3532-3, s. 148.

 24. Kopecka-Piech Katarzyna, Wasilewski Krzysztof (red.), Lokalne, regionalne, transnarodowe. Rola mediów w kształtowaniu wspólnot, Stowarzyszenie naukowe "Polska w Świecie", Gorzów Wielkopolski 2016, ISBN 978-83-946383-0-6, s. 189.

 25. Kubiński Piotr, Gry wideo. Zarys poetyki, Wydawnictwo: Universitas, Kraków 2016, ISBN: 97883-242-2788-4, s. 360.

 26. Marcyński Krzysztof, Komunikacja religijna i media, PETRUS, Kraków 2016, ISBN: 978-83-7720-282-1, s. 286.

 27. Laskowska Małgorzata, Marcyński Krzysztof (red. i oprac.), Komunikacja społeczna według Benedykta XVI, PETRUS, Kraków 2016, ISBN: 978-83-7720-266-1, s. 377.

 28. Laskowska Małgorzata, Marcyński Krzysztof (red. i oprac.), Sztuka komunikacji według Franciszka, PWN, Warszawa 2016, ISBN: 978-83-01-18489-6, s. 314.

 29. Lupa Iwona, Media społecznościowe w marketingu i zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice 2016, ISBN 978-83-65357-37-3, s. 227.

 30. Nacher Anna, Media lokacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ISBN 978-83-233-4074-4, s. 222.

 31. Nęcek Robert, Kucharska Ewa, Misztal Wojciech, Wychowanie - Komunikacja - Zdrowie. Charyzmat felicjański, Wydawnictwo św. Jana Pawła II, Kraków 2016, ISBN 978-83-7580-464-6.

 32. Nęcek Robert, Edukacja medialna w nauczaniu społecznym papieża Franciszka, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2016, ISBN 978-83-7580-464-5.

 33. Nowak Paweł, Piechota Magdalena, Pawlak-Hejno Elżbieta, Igrzyska Olimpijskie w mediach masowych 1948-1984, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ISBN 978-7784-837-1.

 34. Hajduk-Nijakowska Janina, Doświadczanie pamięci. Folklorystyczny kontekst opowieści wspomnieniowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, ISBN 978-83-7395-725-1 , s. 294. 

 35. Furman Wojciech, Kuca Paweł, Szczepański Dominik (red.), Media w kampaniach wyborczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ISBN 978-83-7996-255-6, s. 279.

 36. Kuca Paweł, Furman Wojciech, Wolny-Zmorzyński Kazimierz (red.), Radio regionalne w Polsce. Stan na koniec grudnia 2014 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ISBN 978-83-7395-725-1, s. 319.

 37. Osika Grażyna, Tożsamość osobowa w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnych, Wydawnictwo: Universitas, Kraków 2016, ISBN: 97883-242-3012-9, s. 234.

 38. Padewski Jakub, Pisanie przeszłości. Pamięć i historia w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2016, ISBN 97883-242-2762-4, s. 200.

 39. Pawlak-Hejno Elżbieta, Bojowice czy wariatki? Obraz sufrażystek angielskich w prasie polskiej (1911-1914), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ISBN 978-7784-922-4.

 40. Patrzałek Wanda (red.), Konsumpcja jako forma komunikacji społecznej. Nowe paradygmaty i konteksty badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, ISBN 978-83-7695-570-4, s. 305.

 41. Pokorna-Ignatowicz Katarzyna, Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa-Książka-Ruch" w polskim systemie medialnym, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2016, ISBN 978-83-65208-44-6, s. 264.

 42. Rajczyk Robert, Nowoczesne wojny informacyjne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8085-150-4, s. 168.

 43. Sawczyński Piotr, Polityczność podmiotu. Spór o podmiotowość polityczną w świetle zwrotu językowego, Kraków 2016, Wydawnictwo Universitas, ISBN: 97883-242-2756-3, s. 136.

 44. Scheffs Łukasz, Kolektywizm i indywidualizm. Zachowania wyborcze w Polsce w latach 2001-2011, Wydawnictwo Naukowe WNPID UAM, Poznań 2016, s. 278.

 45. Sławińska Teresa, Mariaż druku i cyfryzacji na francuskim rynku prasowym, Wydawnictwo Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN 978-83-945105-0-3, Kraków 2016, s. 195.

 46. Sokołowski Marek (red.) Blask religii. Media w poszukiwaniu sacrum i autorytetów, Wydawnictwo: Adam Marszałek, Toruń 2016, ISBN: 9788380195417, s. 166.

 47. Szczęsna Ewa, Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2016, ISBN: 97883-242-2645-0, s. 408.

 48. Świerczyńska-Głownia Weronika, Sławińska Teresa, Hodalska M. (red.), Komunikowanie o bezpieczeństwie. Medialny obraz zagrożeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ISBN: 978-83-233-4088-1, s. 246.

 49. Urbaniak Paweł, Objectivity in Journalism, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2016, ISBN: 978-83-229-3526-2, s. 120. 

 50. Walotek-Ściańska Katarzyna, Communication of Cultural Institutions in the Era of New Technologies. Academic textbook, Wydawnictwo: VERBUM PRAHA, Praga 2016, ISBN 978-80-87800-34-8, s. 125. 

 51. Wojnowski Konrad, Pożyteczne katastrofy, Wydawnictwo: Universitas, Kraków 2016, ISBN: 97883-242-3024-2, s. 472.

 52. Żyrek-Horodyska Edyta, Heitzman Janusz (red.), Komunikowanie o nauce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ISBN 978-83-233-4099-7, s. 250.

Facebook

©2020 PTKS. All Rights Reserved.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.