Title: Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych
Author: Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Jerzy Snopek, Krzysztof Groń (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Poltext
ISBN: 978-83-7561-205-9
Number of pages: 225

Title: Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie
Author: Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Jerzy Snopek, Krzysztof Groń (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Poltext
ISBN: 978-83-7561-209-7
Number of pages: 312

Title: Ponadczasowe strony internetowe
Author: Alexander Dawson
Place and year of publication: Gliwice, 2013
Publisher: HELION
ISBN: 9788324644537
Number of pages: 384

Title: Wirtualizacja. Problemy, wyzwania, skutki
Author: Lech W. Zacher
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Poltext
ISBN: 9788375612967
Number of pages: 594

Title: Nowe media a praktyki komunikacyjne
Author: Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Stanisław Jędrzejewski, Joanna Bierówka (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2013
Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: 978-83-7571-224-7
Number of pages: 178

Title: Epistemologia komunikacji medialnej. Perspektywa ewolucyjna
Author: Jan Pleszczyński
Place and year of publication: Lublin, 2013
Publisher: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788377842843
Number of pages: 489

Title: Władza komunikacji
Author: Manuel Castells
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-17021-9
Number of pages: 514

Title: Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations
Author: Małgorzata Adamik-Szysiak, Wojciech Maguś (red.)
Place and year of publication: Lublin, 2013
Publisher: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788377842874
Number of pages: 325

Title: Współczesne media. Język mediów
Author: Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura (red.)
Place and year of publication: Lublin, 2013
Publisher: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788377842614
Number of pages: 500

Title: Obszary badań wizerunku
Author: Alicja Waszkiewicz
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
ISBN: 9788375454109
Number of pages: 149

Title: Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg
Author: Nicholas Carr
Place and year of publication: Gliwice, 2013
Publisher: Wydawnictwo Helion
Publication series: ?
ISBN: 978-83-246-4138-3
Number of pages: 280

Title: Lubię to! Potęga marketingu szeptanego na Facebooku
Author: Dave Kerpen
Place and year of publication: Gliwice, 2013
Publisher: Wydawnictwo Helion
Publication series: ?
ISBN: 978-83-246-4813-9
Number of pages: 256

Title: Hanna Bogucka
Author: Technologie radia kognitywnego
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
Publication series: ?
ISBN: 978-83-01-17199-5
Number of pages: 242

Title: Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacji
Author: Hanna Batorowska
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Publication series: Nauka-Dydaktyka-Praktyka
ISBN: 978-83-61-46487-7
Number of pages: 155

Title: Kultura media etyka
Author: Piotr Pawlak, Wojciech Strzelecki (red.)
Place and year of publication: Poznań, 2013
Publisher: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Publication series: Gnieźnieńskie Studia Europejskie
ISBN: 978-83-76-54204-1
Number of pages: 286
Title: Telewizja publiczna w Hiszpanii. Pomiędzy polityką a rynkiem
Author: Michał Kuś
Place and year of publication: Wrocław, 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication series: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-22-93368-8
Number of pages: 128

Title: Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce
Author: Lucyna Szot
Place and year of publication: Wrocław, 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication series: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-22-93381-7
Number of pages: 414

Title: Media regionalne a zainteresowania kulturalne młodzieży
Author: Magdalena Sasin
Place and year of publication: Łódź, 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-75-25823-3
Number of pages: 318

Title: O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich
Author: Janina Fras
Place and year of publication: Wrocław, 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication series: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-22-93382-4
Number of pages: 190

Title: Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze
Author: Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2013
Publisher: Oficyna Wydawnicza Impuls
Publication series: ?
ISBN: 978-83-78-50163-3
Number of pages: 251

Title: Marketing polityczny w Internecie
Author: Jarosław Zieliński
Place and year of publication: Toruń, 2013
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
Publication series: ?
ISBN: 978-83-77-80701-9
Number of pages: 217

Title: Imigranci a komunikacja międzykulturowa w sferze usług publicznych w Polsce
Author: Maria Paula Malinowski Rubio
Place and year of publication: Kraków, 2013
Publisher: Nomos
Publication series: ?
ISBN: 978-83-76-88106-5
Number of pages: 336

Title: Postmedia. Cyfrowy kod i baza danych
Author: Piotr Celiński
Place and year of publication: Lublin, 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Publication series: ?
ISBN: 978-83-77-84352-9
Number of pages: 220

Title: Cypherpunks. Wolność i przyszłość internetu
Author: Julian Assange
Place and year of publication: Gliwice, 2013
Publisher: Helion
Publication series: ?
ISBN: 978-83-24-67325-4
Number of pages: 163

Title: Komunikacja w mediach społecznościowych
Author: Piotr Gutowski
Place and year of publication: Gdynia, 2013
Publisher: Novae Res
Publication series: ?
ISBN: 978-83-77-22418-2
Number of pages: 212

Title: Interfejs dla osób z dysfunkcją wzroku. Model kognitywny i przykład dobrej praktyki
Author: Izabela Gatkowska, Wiesław Lubaszewski
Place and year of publication: Kraków, 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-23-33526-9
Number of pages: 174

Title: Pragmatyka internetu. Web 2.0 jako środowisko
Author: Rafał Maciąg
Place and year of publication: Kraków, 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-23-33511-5
Number of pages: 295

Title: Kompetencje komunikacyjne nieletnich
Author: Anna Wojnarska
Place and year of publication: Lublin, 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Publication series: ?
ISBN: 978-83-77-84341-3
Number of pages: 315

Title: Zmierzch profesjonalnego dziennikarstwa
Author: Janusz W. Adamowski, Anna Jupowicz-Ginalska
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Oficyna Wydawnicza Aspra
Publication series: ?
ISBN: 978-83-75-45407-9
Number of pages: 157

Title: Media wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu
Author: Mirosław Filiciak
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Katedra
Publication series: ?
ISBN: 978-83-63-43409-0
Number of pages: 312

Title: Rola komunikacji niewerbalnej w budowaniu relacji międzyosobowych
Author: Krzysztof Niewiadomski
Place and year of publication: Kraków, 2013
Publisher: Serafin
Publication series: ?
ISBN: 978-83-63243-17-3
Number of pages: 342

Title: Prasa jako medium edukacyjne
Author: Edyta Zierkiewicz
Place and year of publication: Kraków, 2013
Publisher: Oficyna Wydawnicza Impuls
Publication series: ?
ISBN: 978-83-78-50373-6
Number of pages: 495

Title: Komunikowanie masowe i polityka medialna w epoce globalizacji i cyfryzacji – aspekty międzynarodowe
Author: Janusz W. Adamowski, Alicja Jaskiernia
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Oficyna Wydawnicza Aspra
Publication series: Media początku XXI wieku
ISBN: 978-83-75-45421-5
Number of pages: 245

Title: Kwestie społeczne w polskich serialach obyczajowych – Prezentacje i odbiór
Author: Beata Łaciak
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Wydawnictwo Żak
Publication series: ?
ISBN: 978-83-62-01558-0
Number of pages: 410

Title: Konieczność i różnorodność kompetencji medialnej
Author: Anna Sugier-Szerega, Małgorzata Sławek-Czochra
Place and year of publication: Lublin, 2013
Publisher: Wydawnictwo KUL
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7702-541-3
Number of pages: 228

Title: Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego
Author: Małgorzata Molęda-Zdziech
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Difin
Publication series: ?
ISBN: 978-83-76-41798-1
Number of pages: 444

Title: Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II
Author: Grzegorz Łęcki
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Dom Wydawniczy Elipsa
Publication series: ?
ISBN: 978-83-71-51957-4
Number of pages: 318

Title: Współczesna edukacja medialna. Teoria i rzeczywistość
Author: Agnieszka Ogonowska
Place and year of publication: Kraków, 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Publication series: ?
ISBN: 978-83-72-71792-4
Number of pages: 268

Title: To oni są wszystkiemu winni. Język wrogości w Polskim dyskursie medialnym
Author: Xymena Bukowska, Barbara Markowska
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Trio
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7436-270-2
Number of pages: 174

Title: Agenda-setting w teorii i praktyce politycznej
Author: Ewa Nowak (red.)
Place and year of publication: Lublin, 2013
Publisher: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7784273-7
Number of pages: 187

Title: Życie wirtualnych dzikich. Netnografia Wikipedii największego projektu współtworzonego przez ludzi
Author: Dariusz Jemielniak
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: POLTEXT
Publication series: ?
ISBN: 9788375612851
Number of pages: 376

Title: Przenikanie idei informelu. Polska prasa lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku
Author: Magdalena Howorus-Czajka
Place and year of publication: Gdańsk, 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Publication series: ?
ISBN: 9788378650409
Number of pages: 172

Title: Polityka (re)prezentacji. Studia i szkice o kulturze medialnej
Author: Agnieszka Ogonowska
Place and year of publication: Kraków, 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Publication series: ?
ISBN: 9788372717917
Number of pages: 215

Title: Zawód dziennikarz śledczy
Author: Cezary Gmyz
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Fronda
Publication series: ?
ISBN: 9788362268276
Number of pages: 300

Title: Rodzina w mediach. Media w rodzinie
Author: Małgorzata Sitarczyk (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Difin
Publication series: ?
ISBN: 9788376417721
Number of pages: 192

Title: Dyskursy o płci i rodzinie w polskich telesagach. Analiza seriali obyczajowych najpopularniejszych na początku XXI wieku
Author: Krzysztof Arcimowicz
Place and year of publication: Warszawa, 2012
Publisher: Wydawnictwo Akademickie Żak
Publication series: ?
ISBN: 9788362015481
Number of pages: 497

Title: Poetyka telewizyjnych programów porannych. Między informacją, tabloidem i autopromocją
Author: Marcin Sanakiewicz
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Scholar
Publication series: ?
ISBN: 9788373836174
Number of pages: 134

Title: Sport w mediach
Author: Marta Jarosz, Piotr Drzewiecki, Paweł Płatek (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Dom Wydawniczy Elipsa
Publication series: ?
ISBN: 9788371519444
Number of pages: 540

Title: Pismo, tekst,literatura. Praktyki piśmienne starożytnych Greków i matryca pamięci kulturowej Europejczyków
Author: Paweł Majewski
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Publication series: Communicare
ISBN: 9788323511526
Number of pages: 353

Title: Igrzyska śmierci i filozofia. Rzecz o podglądactwie
Author: George A. Dunn, Nicolas Michaud
Place and year of publication: Gliwice, 2013
Publisher: Helion
Publication series: ?
ISBN: 9788324652518
Number of pages: 238
Title: Mowa umowna. O felietonach Kisiela
Author: Magdalena Mateja
Place and year of publication: Toruń, 2012
Publisher: Dom Wydawniczy DUET
ISBN: 978-83-62558-26-1
Number of pages: 342

Title: Obrazy dookoła świata. Postrzeganie i prezentowanie kultur w dobie transkulturowości
Author: Joanna Bielska-Krawczyk, Sylwia Kołos, Magdalena Mateja (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UMK
ISBN: 978-83-231-2917-2
Number of pages: 408

Title: Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce. Mediatyzacja i strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych
Author: Agnieszka Hess
Place and year of publication: Kraków, 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN: 978-83-233-3527-6
Number of pages: 340

Title: Media w edukacji. Wymiar kulturowy i aksjologiczny
Author: Agnieszka Roguska (red.)
Place and year of publication: Siedlce, 2013
Publisher: Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży ?SZANSA?
ISBN: 978-83-931326-4-5
Number of pages: 304

Title: Media w edukacji. Obszary lokalności ? różnorodność współczesności
Author: Agnieszka Roguska (red.)
Place and year of publication: Siedlce, 2013
Publisher: Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży ?SZANSA?
ISBN: 978-83-931326-5-2
Number of pages: 292

Title: Nowe media i wyzwania współczesności
Author: Marek Sokołowski ( red.)
Place and year of publication: Toruń, 2013
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978 ? 83 ? 7780 ? 814 ? 6
Number of pages: 368

Title: O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich
Author: Janina Fras
Place and year of publication: Wrocław, 2013
Publisher: Wydawnictwo UWr
ISBN: 9788322933824
Number of pages: 190

Title: Dobre praktyki w rzecznictwie prasowym
Author: Dariusz Rott, Zbigniew Widera
Place and year of publication: Kraków – Warszawa, 2013
Publisher: Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury „Episteme?, Pracownia Zarządzania Wiedzą
ISBN: 978-83-7759-012-6
Number of pages: 78

Title: Problemy konwergencji mediów
Author: Michał Kaczmarczyk, Dariusz Rott (red.)
Place and year of publication: Sosnowiec – Praga, 2013
ISBN: 978-80-87800-00-3
Number of pages: 378

Title: Marketingova a medialní komunikace dnes II
Author: Dariusz Rott (red.)
Place and year of publication: Praha, 2013
ISBN: 978-80-87800-02-7
Number of pages: 68

Title: Demokracja 2.0. Interakcja polityczna w nowych mediach
Author: Lakomy Mirosław
Place and year of publication: Kraków, 2013
Publisher: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM
ISBN: 978-83-7614-138-1 (Ignatianum)
ISBN: 978-83-7767-938-8 (WAM)
Number of pages: 404

Title: Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu
Author: Piotr Francuz
Place and year of publication: Lublin, 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL
ISBN: 978-83-7702-706-6
Number of pages: 348

Title: Zarządzanie w mediach
Author: Tadeusz Kowalski
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Wolters Kluver SA
ISBN: 978-83-264-4477-7
Number of pages: 310

Title: Rzecznictwo prasowe w instytucjach kościelnych w Polsce w kontekście mediów społecznościowych
Author: Monika Marta Przybysz
Place and year of publication: Kielce, 2013
Publisher: Wydawnictwo Jedność
ISBN: 978-83-7660-910-2
Number of pages: 418

Title: Przestępstwa zniesławienia i zniewagi prasowej
Author: Monika Bartnik, Wojciech Lis
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Difin
ISBN: 978-83-7641-719-6
Number of pages: 172

Title: Współczesne media. Język mediów
Author: Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura (red.)
Place and year of publication: Lublin, 2013
Publisher: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788377842614
Number of pages: 500

Title: Media, wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu.
Author: Mirosław Filiciak
Place and year of publication: Gdańsk, 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Katedra
ISBN: 978-83-6343-09-0
Number of pages: 300

Title: Internet. Czas się bać.
Author: Wojciech Orliński
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Agora SA
ISBN: 978-83-268-1298-9
Number of pages: 288

Title: Czas celebrytów . Mediatyzacja życia publicznego.
Author: Małgorzata Molęda-Zdziech
Publisher: Difin Warszawa 2013
ISBN: 978-83-7641-798-1
Number of pages: 444

Title: Media a demokracja w XXI wieku. Poszukiwanie nowych modeli
Author: Karol Jakubowicz
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Poltext
ISBN: 978-83-7561-269-1
Number of pages: 274

Tytuł: Media w Hispanoameryce w perspektywie komunikowania globalnego
Autor: Radosław Sajna
Miejsce i rok wydania: Bydgoszcz 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ISBN: 978-83-7096-906-6
Liczba stron: 465

Tytuł: Ochrona pluralizmu w polityce medialnej Włoch
Autor: Maciej Miżejewski
Miejsce i rok wydania: Kraków 2013
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
ISBN: 978- 83-7638-231-9
Liczba stron: 204

Tytuł: Jean Baudrillard wobec współczesności. Polityka, media, społeczeństwo.
Autor: Agnieszka Ziętek
Miejsce i rok wydania: Kraków 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Universitas
ISBN: 97883-242-2355-8
Liczba stron: 245

Facebook

©2020 PTKS. All Rights Reserved.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.