Title: Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży
Author: Jacek Pyżalski
Place and year of publication: Sopot, 2011
Publisher: GWP
ISBN: 9788374892445
Number of pages: 164

Title: Język ciała. Siedem lekcji komunikacji niewerbalnej
Author: James Borg
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN: 9788320819007
Number of pages: 187

Title: Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce
Author: Bogusława Dobek-Ostrowska, Kamila Majdecka (red.)
Place and year of publication: Wrocław, 2011
Publisher: Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication series: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-229-3157-8
Number of pages: 258

Title: Ideologia i komunikacja. O edukacji, pedagogice i mediach
Author: Jerzy Jastrzębski
Place and year of publication: Wrocław, 2011
Publisher: Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-229-3197-4
Number of pages: 174

Title: Ustanawianie agendy mediów podczas kampanii wyborczych w 2005 roku
Author: Bartłomiej Łódzki
Place and year of publication: Wrocław, 2011
Publisher: Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication series: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-229-3188-2
Number of pages: 236

Title: Przestrzenie komunikowania
Author: Igor Borkowski, Karina Stasiuk-Krajewska (red.)
Place and year of publication: Wrocław, 2011
Publisher: Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-229-3173-8
Number of pages: 236

Title: Kultura gier komputerowych
Author: Jon Dovey , Helen W. Kennedy
Place and year of publication: Kraków, 2011
Publisher: Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: Media
ISBN: 978-83-233-3078-3
Number of pages: 212

Title: Jaka informacja? Rzecz o percepcji fotografii dziennikarskiej
Author: Kazimierz Wolny-Zmorzyński
Place and year of publication: Kraków, 2011
Publisher: Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: Media
ISBN: 978-83-233-3057-8
Number of pages: 272

Title: Śmierć Papieża, narodziny mitu
Author: Magdalena Hodalska
Place and year of publication: Kraków, 2011
Publisher: Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ISBN: 978-83-233-2988-6
Number of pages: 228

Title: Nowa retoryka dziennikarska
Author: Walery Pisarek
Place and year of publication: Kraków, 2011
Publisher: UNIVERSITAS
Publication series: ?
ISBN: 97883-242-1335-1
Number of pages: 296

Title: Public relations jako narzędzie kreowania wizerunku partii politycznych
Author: Izabela Podobas
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: DIFIN
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7641-385-3
Number of pages: 199

Title: Aktywność obywateli online. Teorie a praktyka
Author: Jakub Nowak
Place and year of publication: Lublin, 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Publication series: ?
ISBN: 978-83-227-3297-7
Number of pages: 270

Title: Wokół idei Jerzego Giedroycia. W dziesiątą rocznicę odejścia Redaktora i w dziesiątą rocznicę ustanowienia Nagrody Naukowej Jego Imienia
Author: Iwona Hofman
Place and year of publication: Lublin, 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Publication series: ?
ISBN: 978-83-227-3302-8
Number of pages: 120

Title: Studia nad dziennikarstwem
Author: Iwona Hofman
Place and year of publication: Lublin, 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7784-022-1
Number of pages: 192

Title: Rzecznik prasowy. Kompetencje interpersonalne ? wybrane problemy i zagrożenia
Author: Martela Ina, Rott Dariusz
Place and year of publication: Sosnowiec, 2011
Publisher: Oficyna Wydawnicza Humanitas
Publication series: ?
ISBN: 9788361991090
Number of pages: 135

Title: Przemiany systemu medialnego. Polsko-rosyjskie spojrzenie
Author: Gierula Marian (red.)
Place and year of publication: Sosnowiec, 2011
Publisher: Oficyna Wydawnicza Humanitas
Publication series: ?
ISBN: 9788361991052
Number of pages: 211

Title: Fotografia dziennikarska. Teoria ? praktyka ? prawo
Author: Wolny-Zmorzyński Kazimierz , Nowińska Ewa , Groń Krzysztof , Sosnowski Waldemar
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: POLTEXT
Publication series: ?
ISBN: 9788375611779
Number of pages: 171

Title: Wizerunek polityka w III RP: kreacja, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne
Author: Zaręba Agnieszka M.
Place and year of publication: Rzeszów, 2011
Publisher: Uniwersytetu Rzeszowskiego
Publication series: ?
ISBN: 9788373386242
Number of pages: 223

Title: Woda z mózgu. Manipulacja w mediach
Author: Warecki Marek, Warecki Wojciech
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: FRONDA
Publication series: ?
ISBN: 9788362268733
Number of pages: 343

Title: Nowe media we współczesnym społeczeństwie
Author: Jeziński Marek , Seklecka Aleksandra , Wojtkowski Łukasz (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2011
Publisher: Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Publication series: ?
ISBN: 9788323126232
Number of pages: 361

Title: Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła
Author: Przybysz Monika, Marcyński Krzysztof SAC (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: Dom Wydawniczy ELIPSA
Publication series: ?
ISBN: 9788371510069
Number of pages: 184

Title: Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej
Author: Liedel Krzysztof , Serafin Tomasz
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: DIFIN
Publication series: ?
ISBN: 9788376414065
Number of pages: 150

Title: Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa?
Author: Wolny-Zmorzyński Kazimierz, Furman Wojciech, Snopek Jerzy (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: POLTEXT
Publication series: ?
ISBN: 9788375611885
Number of pages: 229

Title: Dziennikarstwo a literatura w XX i XXI wieku. Podręcznik akademicki
Author: Wolny-Zmorzyński Kazimierz, Furman Wojciech, Snopek Jerzy (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: POLTEXT
Publication series: ?
ISBN: 9788375611847
Number of pages: 240

Title: Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia
Author: Bielak Tomasz,Filiciak Mirosław, Ptaszek Grzegorz (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: SCHOLAR
Publication series: ?
ISBN: 9788373834781
Number of pages: 369

Title: Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych
Author: Filiciak Mirosław, Giża Barbara (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: SCHOLAR
Publication series: ?
ISBN: 9788373834798
Number of pages: 259

Title: Public relations jako narzędzie kreowania wizerunku partii politycznych
Author: Podobas Izabela
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: DIFIN
Publication series: ?
ISBN: 9788376413853
Number of pages: 199

Title: Prawo prasowe. Komentarz
Author: Kosmus Bogusław, Kuczyński Grzegorz (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: C.H. BECK
Publication series: ?
ISBN: 9788325520915
Number of pages: 641

Title: Śmierć gazet i przyszłość informacji
Author: Poulet Bernard
Place and year of publication: Wołowiec, 2011
Publisher: czarne
Publication series: ?
ISBN: 9788375362374
Number of pages: 269

Title: Badania marketingowe. Podstawy metodyczne
Author: Stanisław Kaczmarczyk
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Publication series: ?
ISBN: 9788320819410
Number of pages: 548

Title: Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce
Author: K. Churskiej-Nowak, S. Drobczyńskiego, (red.)
Place and year of publication: Poznań, 2011
Publisher: WSNHiD
Publication series: ?
ISBN: 978-83-87653-78-1

Title: Media 2010: Dwadzieścia lat po PRL-u
Author: Ryszard Dyliński
Place and year of publication: Poznań, 2011
Publisher: WSNHiD
Publication series: ?
ISBN: 9788387653811
Number of pages: 98

Title: Transformacje demokracji. Doświadczenia, trendy, turbulencje, perspektywy
Author: L. W. Zacher (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: DIFIN
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7641-431-7
Number of pages: 452

Title: Tożsamość i komunikacja
Author: L. Dyczewski, D. Wadowski (red.)
Place and year of publication: Lublin, 2011
Publisher: KUL
Publication series: ?
ISBN: 9788377021514
Number of pages: 256

Title: Media publiczne. System medialny w Polsce ? pytania i dezyderaty
Author: P. Bielawski, A. Ostrowski (red.)
Place and year of publication: Poznań, 2011
Publisher: Scriptorium
Publication series: ?
ISBN: 9788362625116
Number of pages: 338

Title: Nieład komunikacyjny w demokracji lokalnej. Komunikowanie polityczne w budowaniu lokalnego społeczeństwa obywatelskiego
Author: Grażyna Piechota
Place and year of publication: Katowice, 2011
Publisher: Śląsk
Publication series: ?
ISBN: 9788371646683
Number of pages:187

Title: Public relations ? konteksty międzykulturowe i międzynarodowe
Author: Grażyna Piechota (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2011
Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM
Publication series: ?
ISBN: 9788375711066
Number of pages:204

Title: Making Democracy in 20 Years. Media and Politics in Central and Eastern Europe
Author: Bogusława Dobek-Ostrowska, Michał Głowacki(red.)
Place and year of publication: Wrocław, 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego
ISSN: 0239-6661
ISNB: 978-83-229-3184-4
Number of pages: 316

Title: Polski system medialny na rozdrożu, Media w polityce, polityka w mediach
Author: Bogusława Dobek-Ostrowska
Place and year of publication: Wrocław, 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego
ISSN: 0239-6661
ISBN: 978-83-229-3183-7
Number of pages: 228

Title: The 2009 European Parliamentary Election News Coverage in Poland: Entrenched or Critical Joirnalism
Author: Bogusława Dobek-Ostrowska, Bartłomiej Łódzki
w: Political Communication in European Parliamentary Elections Michaela Maier, Jesper Stromback, Lynda Kaid (red.)
Place and year of publication: Farnham, 2011
Publisher: Ashgate Publishing Limited
ISBN: 978-1-4094-1132-1
Number of pages: 145-160

Title: Internet w psychologii – psychologia w Internecie
Author: Bassam Aouil, Kazimierz Czerwiński, Danuta Wosik-Kawala (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2011
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-965-6
Number of pages: 366

Title: Wielowymiarowość komunikacji społecznej i bezpieczeństwa w edukacji
Author: Kazimierz Czerwiński, Wojciech J. Maliszewski, Klaudia Węc (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2011
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-159-8
Number of pages: 321

Title: Komunikacja wobec wyzwań współczesności
Author: Mirosława Wawrzak-Chodaczek, Iwona Jagoszewska (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2011
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-068-3
Number of pages: 584

Title: Komunikowanie społeczne w wielokulturowych społeczeństwach
Author: Kazimierz Czerwiński, Marian Fiedor, Klaudia Węc (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2011
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-961-8
Number of pages: 219

Title: Bezpieczeństwo w perspektywie komunikowania społecznego i jego edukacyjne uwarunkowania
Author: Józef Podgórecki, Aleksandra Dąbrowska, Kazimierz Czerwiński (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2011
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-959-5
Number of pages: 263

Title: Etyczne konteksty komunikowania społecznego a bezpieczeństwo personalne i zbiorowe
Author: Wojciech Maliszewski, Kazimierz Czerwiński (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2011
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-957-1
Number of pages: 200

Title: Komunikacja i edukacja – ku synergiczności porozumiewania się
Author: Danuta Wosik-Kawala, Ewa Sarzyńska, Wojciech J. Maliszewski, Marian Fiedor (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2011
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-870-3
Number of pages: 316

Title: Polityka medialna Danii, Norwegii i Szwecji. Analiza porównawcza interwencji państwa w systemy telewizyjne
Author: Michał Głowacki
Place and year of publication: Toruń, 2011
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 78-83-62363-39-1
Number of pages: 338

Title: Nowe media w systemie komunikowania: edukacja, cyfryzacja
Author: Marek Jeziński (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2011
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-119-2
Number of pages: 243

Title: Oskarżenie na zamówienie. Medialno-polityczny układ w przedstawianiu problematyki przestępczości zorganizowanej
Author: Monika Gmurek
Place and year of publication: Toruń, 2011
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-61186-60-1
Number of pages: 156

Title: Nowe media w systemie komunikowania: polityka
Author: Marek Jeziński (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2011
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-891-8
Number of pages: 233

Title: Znani z mediów o mediach i nie tylko
Author: Jakub Balicki, Marta Sobocińska (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2011
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-037-9
Number of pages: 320

Title: Paradoksy internetu. Konteksty społeczno-kulturowe
Author: Magdalena Szpunar
Place and year of publication: Toruń, 2011
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-946-5
Number of pages: 195

Title: Społeczne konteksty nowych mediów
Author: Magdalena Szpunar
Place and year of publication: Toruń, 2011
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-947-2
Number of pages: 199

Title: Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi
Author: Wojciech Lis, Zbigniew Husak (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2011
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-941-0
Number of pages: 572

Title: „Stare” media w obliczu „nowych”, „nowe” w obliczu „starych”
Author: Katarzyna Pokorna Ignatowicz, Joanna Bierówka (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2011
Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: 978-83-7571-173-8
Number of pages: 218

Title: Hakerstwo
Author: Tim Jordan
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-16681-6
Number of pages: 176

Title: Komórka. Komunikacja mobilna
Author: Rich Ling, Jonathan Donner
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-16811-7
Number of pages: 220

Title: YouTube. Video online i kultura uczestnictwa
Author: Jean Burgess, Joshua Green
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-16740-0
Number of pages: 208

Title: Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza
Author: Karol Jakubowicz
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: Poltext
ISBN: 9788375611144
Number of pages: 326

Title: Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa?
Author: Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Jerzy Snopek (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: Poltext
ISBN: 978-83-7561-188-5
Number of pages: 240

Title: Etyka public relations. Konteksty. Koncepcje. Kontrowersje
Author: Karina Stasiuk-Krajewska
Place and year of publication: Wrocław, 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISBN: 978-83-229-3278-0
Number of pages: 164

Title: Polski system polityczny. Semantyki i struktury komunikacji politycznej
Author: Maurycy Graszewicz
Place and year of publication: Wrocław, 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISBN: 978-83-229-3244-5
Number of pages: 352

Title: New Media [Studies]
Author: Katarzyna Kopecka-Piech, Aleksander Woźny (red.)
Place and year of publication: Wrocław, 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISBN: 978-83-229-3261-2
Number of pages: 172

Title: Dziennikarstwo i Media 2. Kształtowanie wizerunku jako narzędzie public relations
Author: Igor Borkowski, Karina Stasiuk-Krajewska (red.)
Place and year of publication: Wrocław, 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISBN: 978-83-229-3246-9
Number of pages: 228

Title: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym. Wybrane zagadnienia
Author: Lesław H. Haber (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2011
Publisher: NOMOS
ISBN: 978-83-7688-067-9
Number of pages: 446

Title: iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości
Author: Gary Small, Gigi Vorgan
Place and year of publication: Poznań, 2011
Publisher: Vesper
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7731-023-6
Number of pages: 288

Title: Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych
Author: Michał Bukowski, Jarosław Flis, Agnieszka Hess, Agnieszka Szymańska
Place and year of publication: Kraków, 2011
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN: 978-83-233-3270-1
Number of pages: 140

Facebook

©2020 PTKS. All Rights Reserved.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.