Title: Religia a internet. O przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni
Author: Piotr Siuda
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-7644-082-8
Number of pages: 256

Title: Ius internet. Między prawem a etyką
Author: Joanna Kulesza
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-7644-080-4
Number of pages: 284

Title: Cyfrowa dorosłość
Author: Don Tapscott
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-61408-96-3
Number of pages: 540

Title: Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu
Author: Ryszard W. Kluszczyński
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-60807-73-6
Number of pages: 341

Title: Wokół mediów ery Web 2.0
Author: Bohdan Jung
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-7644-038-5
Number of pages: 263

Title: Unia Europejska a media. Między kulturą a gospodarką
Author: Karol Jakubowicz
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-7644-014-9
Number of pages: 303

Title: Internetowe gatunki dziennikarskie
Author: Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Edukacja medialna, podręcznik akademicki
ISBN: 978-83-61408-57-4
Number of pages: 247

Title: Media audiowizualne
Author: Wiesław Godzic, Alekskandra Drzał-Sierocka (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Konteksty wizualności
ISBN: 978-83-61408-60-4
Number of pages: 424

Title: Dawno temu w Galaktyce Popularnej
Author: Albert Jawłowski
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Popkultura i media
ISBN: 978-83-7644-001-9
Number of pages: 238

Title: Bezsłowne komunikowanie się w psychoterapii. Podręcznik, szkoły wyższe
Author: Wiesław Sikorski
Place and year of publication: kraków, 2010
Publisher: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7587-330-6
Number of pages: 318

Title: Komunikowanie społeczne w promocji i ochronie zdrowia
Author: Barbara Jacennik (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Vizja Press&IT
Publication series:
ISBN: 978-83-610-8669-7
Number of pages: 194

Title: Komunikowanie i komunikacja w dwudziestoleciu międzywojennym
Author: Krzysztof Stępniak, Maciej Rajewski (red.)
Place and year of publication: Lublin, 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
Publication series: ?
ISBN: 9788322730546
Number of pages: 353

Title: reklama w społeczeństwie informacyjnym. Konteksty społeczno-edukacyjne
Author: Ewa Kowalska, Mirosław Kowalski (red.)
Place and year of publication: Tychy, 2010
Publisher: Maternus Media
Publication series: ?
ISBN: 9788389701176
Number of pages: 126

Title: Marketing medialny
Author: Anna Jupowicz-Ginalska
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: DIFIN
Publication series: ?
ISBN: 9788376412368
Number of pages: 250

Title: Model zinstytucjonalizowanych działań lobbingowych firm telewizyjnych wobec instytucji Unii Europejskiej
Author: Paweł Stępka
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: ASPRA ? JR
Publication series: ?
ISBN: 9788375451641
Number of pages: 258

Title: Teorie mediów
Author: Mersch Dieter
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Sic!
Publication series: ?
ISBN: 9788360457894
Number of pages: 237

Title: Reklama leków a Prawo farmaceutyczne
Author: Anna Zubkowska, Monika Niedzielska
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Publisher Wiedza i Praktyka
Publication series: ?
ISBN: 9788376772899
Number of pages: 124

Title: Reklama zewnętrzna w procesie inwestycyjnym
Author: Agnieszka Suławko-Karetko, Roberto R. Romański
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: C.H. BECK
Publication series: ?
ISBN: 9788325516772
Number of pages: 215

Title: Marketing na rynku prasowym
Author: Ryszard Żabiński
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Polskie Publisher Ekonomiczne
Publication series: ?
ISBN: 9788320818949
Number of pages: 229

Title: Wprowadzenie do mediologii
Author: Regis Debray
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Oficyna Naukowa
Publication series: ?
ISBN: 9788374591072
Number of pages: 278

Title: Dorośli reklamują, dzieci kupują. Kindermarketing i psychologia
Author: Aleksandra Jasielska, Anna Renata Maksymiuk
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Publisher Naukowe SCHOLAR
Publication series: ?
ISBN: 9788373834583
Number of pages: 182

Title: Reklama
Author: Adam Grzegorczyk
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Polskie Publisher Ekonomiczne
Publication series: ?
ISBN: 9788320818901
Number of pages: 271

Title: Polska reklama prasowa w latach 1945-1989. O reklamie, której nie było?
Author: Judyta E. Perczak
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Dom Wydawniczy ELIPSA
Publication series: ?
ISBN: 9788371518744
Number of pages: 323

Title: Leksykon komunikacji medialnej
Author: Wacław Śmid
Place and year of publication: Kraków, 2010
Publisher: Dr Lex
Publication series: ?
ISBN: 9788361448013
Number of pages: 221

Title: Potęga mowy ciała. Jak odnieść zawodowy i towarzyski sukces
Author: Tonya Reiman
Place and year of publication: Gliwice, 2010
Publisher: Helion
Publication series: ?
ISBN: 9788324627707
Number of pages: 310

Title: Wirtual? Czy nowy wspaniały świat?
Author: Kazimierz Korab (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Publisher Naukowe SCHOLAR
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7383-411-8
Number of pages: 226

Title: Galaktyka języka Internetu
Author: Joanna Wrycza
Place and year of publication: Gdynia, 2010
Publisher: Novae Res
Publication series: ?
ISBN: 9788361194248
Number of pages: 176

Title: News i dziennikarstwo śledcze wobec wyzwań XXI wieku
Author: Marek Palczewski, Monika Worsowicz (red.)
Place and year of publication: Łódź, 2010
Publisher: WSHE
Publication series: ?
ISBN: 9788374055079
Number of pages: 248
Title: Media światem człowieka
Author: Michał Drożdż, Ignacy Fiut (red.)
Place and year of publication: Kielce, 2010
Publisher: Publisher Jedność
Publication series: ?
ISBN:
Number of pages: 247

Title: Nowe media i komunikowanie wizualne
Author: Piotr Francuz, Stanisław Jędrzejwski (red.)
Place and year of publication: Lublin, 2010
Publisher: Publisher KUL
Publication series: ?
ISBN:
Number of pages:

Title: Media i dziennikarstwo lokalne. Aspekty współczesne i historyczne
Author: Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Stanisław Michalczyk
Place and year of publication: Kraków, 2010
Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM
Publication series: ?
ISBN:
Number of pages:

Title: Zawartość mediów masowych: od kultury popularnej przez studia genderowe do języka komunikowania
Author: P. Dudek, Michał Kuś (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2010
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: ?
ISBN:
Number of pages:

Title: Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości
Author: P. Dudek, Michał Kuś (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2010
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: ?
ISBN:
Number of pages:

Title: Temperament i kontrola emocjonalna a percepcja reklamy wizualnej
Author: Małgorzata Kuś
Place and year of publication: Lublin, 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN: 9788322731765
Number of pages: 211

Title: W stronę nowych mediów
Author: Magdalena Szpunar
Place and year of publication: Toruń, 2010
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 9788376116358
Number of pages: 236

Title: Styl, dyskurs, media
Author: Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz (red.)
Place and year of publication: Łódź, 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788375254341
Number of pages: 555

Title: Wolne media. Zmiany w systemie mediów w Polsce po roku 1989 jako element gospodarki wolnorynkowej w ujęciu liberalnym
Author: Maciej K. Sołdan
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: 3S MEDIA
ISBN: 9788376730325
Number of pages: 163

Title: Rozgłośnia radiowa jako przedsiębiorstwo
Author: Mirosław Lakomy
Place and year of publication: Tychy, 2010
Publisher: Maternus Media
ISBN: 9788389701190
Number of pages: 95

Title: Medialne fiasko zjednoczenia? Media opiniotwórcze w sytuacji przełomu politycznego na przykładzie niemieckiego zjednoczenia
Author: Agnieszka Szymańska
Place and year of publication: Kraków, 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN: 9788323329220
Number of pages: 226

Title: Strategie zarządzania na rynku mediów
Author: Lucy Kung
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ISBN: 9788326411335
Number of pages: 317

Title: Media globalne
Author: Terry Flew
Place and year of publication: Kraków, 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN: 9788323328858
Number of pages: 304

Title: Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności
Author: Dorota Majka-Rostek
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: DIFIN
ISBN: 9788376413266
Number of pages: 214

Title: Nowe trendy w reklamie. między nauka a praktyką
Author: Michał Wierzchoń, Jarosław Orzechowski (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ?Academica?
ISBN: 9788389281883
Number of pages: 253

Title: Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i ?technologie społeczne? a praktyki kulturowe
Author: Janusz Mucha (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2010
Publisher: Zakład Wydawniczy NOMOS
ISBN: 9788376880297
Number of pages: 485

Title: Marketing polityczny w Internecie
Author: Sergiusz Trzeciak
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: MUZA SA
ISBN: 9788374958240
Number of pages: 175

Title: Radiofonia publiczna w Europie w erze cyfrowej
Author: Stanisław Jędrzejewski
Place and year of publication: Kraków, 2010
Publisher: UNIVERSITAS
ISBN: 9788324212606
Number of pages: 283

Title: Pogranicza audiowizualności. Prateksty kina, telewizji i nowych mediów
Author: Andrzej Gwóżdź (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2010
Publisher: UNIVERSITAS
ISBN: 9788324212521
Number of pages: 579

Title: Radiofonia i telewizja narzedzia służące realizacji misji
Kościoła. Prawo i praktyka w Polsce 1989-2008
Author: Piotr Wiśniewski
Place and year of publication: Lublin, 2010
Publisher: Wydawnictwo KUL
ISBN: 9788377021071
Number of pages: 252

Title: Zarządzanie kryzysowe a media i granice państw w erze globalizacji
Author: Mieczysław Koziński (red.)
Place and year of publication: Słupsk, 2010
Publisher: Fundacja PRO POMERANIA
ISBN: 9788392039075
Number of pages: 338

Title: Komunikowanie społeczne i media. Perspektywa politologiczna
Author: Mateusz Nieć
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ISBN: 9788326405044
Number of pages: 329

Title: Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci
Author: Jan van Dijk
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 9788301162900
Number of pages: 391

Title: Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych
Author: Maria Wojtak
Place and year of publication: Lublin, 2010
Publisher: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788322728802
Number of pages: 171

Title: Biblia dziennikarstwa
Author: Andrzej Skworz, Andrzej Niziołek
Place and year of publication: Kraków, 2010
Publisher: ZNAK
ISBN: 9788324013579
Number of pages: 800

Title: Język mitu w reklamie
Author: Aneta Duda
Place and year of publication: Lublin, 2010
Publisher: Wydawnictwo KUL
ISBN: 9788377020760
Number of pages: 224

Title: Prawo, etyka czy rynek? Zmiany w polskich mediach po 1989 roku
Author: Kazimierz Wolny Zmorzyński, Wojciech Furman, Bogusław Nierenberg, Joanna Marszałek-Kawa (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2010
Publisher: Wydawnictwo Adam marszałek
ISBN: 9788376116341
Number of pages: 226

Title: Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
Author: Praca zbiorowa
Place and year of publication: Katowice, 2010
Publisher: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
ISBN: 9788360743393
Number of pages: 188

Title: Sondaże ? zwierciadło społeczeństwa. Rytuały komunikacyjne a kreowanie wiedzy
Author: Izebella Anuszewska
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: CeDeWu
ISBN: 978837556307
Number of pages: 272

Title: Komunikacja w pracy. O sztuce skutecznego porozumiewania się ? klienci ? współpracownicy ? zarząd
Author: Katarzyna Flont
Place and year of publication: Wrocław, 2010
Publisher: Wydawnictwo ASTRUM
ISBN: 9788372773494
Number of pages: 127

Title: Komunikowanie społeczne w edukacji. Zagrożenia podmiotowe i psychospołeczne
Author: Kazimierz Czerwiński, Marian Fiedor, Jan Kubiczek (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2010
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 9788376116914
Number of pages: 247

Title: komunikowanie społeczne w globalizującym się świecie. Szanse i zagrożenia dla edukacji
Author: Gabriela Andrzejewska, Kazimierz Czerwiński, Małgorzata Schneider
Place and year of publication: Torun, 2010
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 9788376116921
Number of pages: 206

Title: Szkoła w kryzysie versus media
Author: Grażyna Piechota
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ISBN: 9788326402975
Number of pages: 110

Title: Rzeczpospolita Polska 1989-2009
Author: K. Leszczyńska (red.)
Place and year of publication: Lublin, 2010
Publisher: UMCS
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7611-835-2
Number of pages: 210

Title: Media dawne i współczesne
Author: B. Kosmanowa (red.)
Place and year of publication: Poznań, 2010
Publisher: WNPiD UAM
Publication series: ?
ISBN: 83-62907-01-4
Number of pages: 209

Title: Media dawne i współczesne
Author: B. Kosmanowa (red.)
Place and year of publication: Poznań, 2010
Publisher: WNPiD UAM
Publication series: ?
ISBN: 83-62907-01-4
Number of pages: 209

Title: Opowiadanie obrazem. Tworzenie wizualnej struktury w filmie, telewizji i mediach cyfrowych
Author: Block Bruce
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Wojciech Marzec
ISBN: 9788392721512
Number of pages: 356

Title: ?Stare? i ?nowe? media w kontekście kampanii politycznych i sprawowania władzy
Author: Marta du Vall, Agnieszka Walecka-Rynduch (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2010
Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: ISBN 978-83-7571-132-5
Number of pages: 201

Title: Nowe media. Między tradycjonalizmem a kulturą popularną
Author: Marek Jeziński, Barbara Brodzińska, Łukasz Wojtkowski (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2010
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-838-3
Number of pages: 185

Title: Internet i komunikowanie we wspólnocie lokalnej
Author: Anna Przybylska
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN: 978-83-235-0637-9
Number of pages: 288

Title: Internet Public Relations. Polskie realia działań public relations w Sieci
Author: Monika Kaczmarek Śliwińska
Place and year of publication: Koszalin, 2010
Publisher: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej
ISBN: 978-83-7365-210-1
Number of pages: 170

Title: Polska scena polityczna. Środowiska-komunikacja polityczna-strategie, Author: Katarzyna Sobolewska-Myślik, Agnieszka Hess, Krzysztof Kowalczyk (red) Place and year of publication: Kraków, 2010 Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ISBN: 978-83-233-2964-0 Number of pages: 418

Facebook

©2020 PTKS. All Rights Reserved.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.