Title: Powinność w świecie cyfrowym. Etyka komputerowa a świetle współczesnej filozofii moralnej
Author: Wojciech Jerzy Bober
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-60807-54-5
Number of pages: 206

Title: Od Tele-Echa do Polskiego Zoo. Ewolucja programu TVP
Author: Jarosław Kończak
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-60807-51-4
Number of pages: 328

Title: Źródła informacji dla dziennikarza
Author: Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Andrzej Kaliszewski, Wojciech Furman, Katarzyna Pokorna-Ignatowicz
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Edukacja medialna. Podręcznik akademicki
ISBN: 978-83-60501-16-0
Number of pages: 182

Title: Talk show. Szczerość na ekranie?
Author: Grzegorz Ptaszek
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Popkultura i media
ISBN: 978-83-60501-91-7
Number of pages: 240

Title: Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza
Author: Izabela Dobosz
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wolters Kluwer Polska
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7526-867-6
Number of pages: 138

Title: Blogi i wirtualne społeczności ? wykorzystanie w marketingu
Author: Grzegorz Mazurek
Place and year of publication: Kraków, 2008
Publisher: Wolters Kluwer Polska
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7526-620-7
Number of pages: 208

Title: Prawo mediów
Author: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Andrzej Matlak (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Publisher Prawnicze LexisNexis
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7334-874-5
Number of pages: 768

Title: Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych
Author: Rafał Zimny
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Publisher TRIO
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7436-144-6
Number of pages: 360

Title: Socjologia języka
Author: Kwiryna Handke
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15365-6
Number of pages: 350

Title: Społeczeństwo informacyjne
Author: Joanna Papińska-Kacperek (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: ?
ISBN: 978-83-01-15407-3
Number of pages: 600

Title: Kształcenie na odległość
Author: Józef Bednarek, Ewa Lubina
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: ?
ISBN: 978-83-01-15471-4
Number of pages: 244

Title: Dzieci i telewizja
Author: Dafna Lemish
Place and year of publication: Kraków, 2008
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: Media
ISBN: 978-83-233-2450-8
Number of pages: 250

Title: Telepłeć ? gender w telewizji doby globalizacji
Author: Anna Nacher
Place and year of publication: Kraków, 2008
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: Media
ISBN: 978-83-233-2422-5
Number of pages: 258

Title: Net Art
Author: Ewa Wójtowicz
Place and year of publication: Kraków, 2008
Publisher: Rabid
Publication series: ?
ISBN: 978-83-6023-621-5
Number of pages: 259

Title: Etyka mediów
Author: Paweł Czarnecki
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Difin
Publication series: ?
ISBN: 83-7251-865-1
Number of pages: 141

Title: Media masowe w demokratycznych procesach wyborczych
Author: Alicja Jaskiernia
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Aspra
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7545-049-1
Number of pages: 560

Title: Media w Europie
Author: Kevin Williams
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Edukacja medialna. Podręcznik akademicki
ISBN: 978-83-60807-46-0
Number of pages: 222

Title: Media elektroniczne w życiu dziecka w kontekście wartości wychowawczych i zagrożeń
Author: Jadwiga Izdebska (red).
Place and year of publication: Białystok, 2008
Publisher: Trans Humana
Publication series: ?
ISBN: 978-83-61209-03-4
Number of pages: 207

Title: Społeczeństwo sieci
Author: Darin Barney
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Publisher Sic!
Publication series: ?
ISBN: 978-83-60457-41-2
Number of pages: 229

Title: Oblicza polskich mediów po 1989 roku
Author: Lidia Pokrzycka, Beata Romiszewska (red.)
Place and year of publication: Lublin, 2008
Publisher: Publisher Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Publication series: ?
ISBN: 978-83-227-2790-4
Number of pages: 244

Title: Zmieniający się świat mediów
Author: Jerzy Mikułowski-Pomorski
Place and year of publication: Kraków, 2008
Publisher: Universitas
Publication series: ?
ISBN: 978-83-242-0938-5
Number of pages: 342

Title: Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja
Author: Zbigniew Nauer, Edward Chudziński
Place and year of publication: Kraków, 2008
Publisher: Universitas
Publication series: ?
ISBN: 978-83-242-0969-9
Number of pages: 572

Title: Media i ich odbiorcy. Międzypokoleniowe różnice w odbiorze
Author: Małgorzata Dankowska ? Kosman
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Publisher Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP
Publication series: ?
ISBN: 978-83-882-7894-5
Number of pages: 181

Title: Mass media. Metody badań
Author: Roger D. Wimmer, Joseph R. Dominic
Place and year of publication: Kraków, 2008
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: Media
ISBN: 978-83-233-2282-5
Number of pages: 655

Title: Bauman o popkulturze. Wypisy
Author: Mateusz Halawa, Paulina Wróbel (koncepcja i wybór)
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Popkultura i media
ISBN: 978-83-60807-31-6
Number of pages: 424

Title: Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services center
Author: Adam Szymaniak (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: ?
ISBN: 978-83-60807-89-7
Number of pages: 432

Title: Media w Europie
Author: Kevin Wiliams
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Edukacja medialna. Podręcznik akademicki
ISBN: 978-83-60807-46-0
Number of pages: 224

Title: Między twórczością a biznesem. Wprowadzenie do zarządzania w mediach i rozrywce
Author: Tadeusz Kowalski
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Edukacja medialna. Podręcznik akademicki
ISBN: 978-83-60807-26-2
Number of pages: 224

Title: Ekstaza w wersji pop. Poszukiwania mistyczne w kulturze popularnej
Author: Katarzyna Krzan
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Popkultura i media
ISBN: 978-83-60807-52-1
Number of pages: 220

Title: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko
Author: Don Tapscott, Anthony D. Williams
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Cyberkultura, internet, społeczeństwo.
ISBN: 978-83-60807-23-1
Number of pages: 208

Title: Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju
Author: Jerzy Olędzki, Dariusz Tworzydło
Place and year of publication:: Warszawa 2008
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: ?
ISBN: 978-83-01-14866-9
Number of pages: 360

Title: Sztuka mówienia
Author: Michał Kuziak
Place and year of publication:: Bielsko-Biała 2008
Publisher: Publisher Szkolne PWN
Publication series: Jak pisać? Jak mówić?
ISBN: 978-83-7446-728-5
Number of pages: 288

Title: Komunikacja w biznesie
Author: Praca zbiorowa
Place and year of publication:: Warszawa 2008
Publisher: MT Biznes
Publication series: Harvard Business Essentials
ISBN: 978-83-88970-65-8
Number of pages: 215

Title: W świecie komunikacji zdegradowanej
Author: Igor Borkowski, Aleksander Woźny
Place and year of publication:: Wrocław 2008
Publisher: Publisher Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication series: Nowe media. Nowe w mediach
ISBN: 9788322929049
Number of pages: 300

Title: Wacław Smid
Author: Język reklamy w komunikacji medialnej
Place and year of publication:: Warszawa 2008
Publisher: CeDeWu
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7556-071-8
Number of pages: 317

Title: Dydaktyka mediów
Author: Fridrich W. Kron, Alivisos Sofos
Place and year of publication:: Gdańsk 2008
Publisher: Gdańskie Publisher Psychologiczne
Publication series: ?
ISBN: 978-83-60083-55-0
Number of pages: 160

Title: Sztuka argumentacji. Jak wygrać każdy spór
Author: Robert Mayer
Place and year of publication:: Gdańsk 2008
Publisher: Gdańskie Publisher Psychologiczne
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7489-166-0
Number of pages: 204

Title: Cyfrowa rewolucja
Author: Piotr Gawrysiak
Place and year of publication:: Warszawa, 2008
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: ?
ISBN: 978-83-01-15607-7
Number of pages: 392

Title: Google AdWords w praktyce. Skuteczna reklama w Internecie
Author: Przemysław Modrzewski
Place and year of publication:: Warszawa, 2008
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: ?
ISBN: 978-83-01-15602-2
Number of pages: 380

Title: Wstęp do nauki o komunikowaniu.
Author: Walery Pisarek
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-60501-14-6
Number of pages: 344

Title: Internet jako nowe dobro wspólne.
Author: Justyna Hofmokl
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-60807-95-8
Number of pages: 248

Title: Telewizja publiczna w czasach transformacji
Author: Juliusz Braun
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-61408-64-2
Number of pages: 248

Title: Polityka medialna a media elektroniczne
Author: Karol Jakubowicz
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-60807-33-0
Number of pages: 282

Title: Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne
Author: Marian Golka
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15663-3
Number of pages: 304

Title: Siła tożsamości
Author: Manuel Castells
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15583-4
Number of pages: 464

Title: Wpływ mediów: konteksty społeczno-edukacujnye
Author: Bogusław Dziadzia
Place and year of publication: Kraków, 2008 (Wyd. 2)
Publisher: Oficyna Wydawnicza Impuls
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7308-889-4
Number of pages: 202

Title: Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich
Author: Mark L. Knapp, Judith A. Hall
Place and year of publication: Wrocław 2008 (Wyd. 2)
Publisher: Publisher ASTRUM
Publication series: Kreatywność
ISBN: 978-83-7249-186-2
Number of pages: 594

Title: Mowa ciała
Author: Barbara i Allan Pease
Place and year of publication: Poznań, 2008 (dodruk)
Publisher: Dom Wydawniczy Rebis
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7510-019-8
Number of pages: 454

Title: Cywilizacja ?Przekroju?. Misja obyczajowa w magazynie ilustrowanym
Author: Justyna Jaworska
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Publisher Uniwersytetu Warszawskiego
Publication series: Communicare ? historia i kultura
ISBN: 978-83-235-0380-4
Number of pages: 304

Title: Comparing Media Systems in Central Europe. Beetwen Commercialization and Politicization
Author: Bogusława Dobek-Ostrowska, Michał Głowacki
Place and year of publication: Wrocław, 2008
Publisher: Publisher Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication series: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-229-2937-7
Number of pages: 244

Title: Partycypacja polityczna w Internecie
Author: Daniel Mider
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Dom Wydawniczy Elipsa
Publication series: ?
ISBN: 978-83-715-1818-8
Number of pages: 468

Title: Ekrany piśmienności. O przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów
Author: Andrzej Gwóźdź (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-60807-74-3
Number of pages: 348

Title: Od komunikacji do manipulacji
Author: Paweł Znyk
Place and year of publication: Kežmarok, 2008
Publisher: Europejski Instytut Szkoleniowy
Publication series: ?
ISBN: 978-80-969938-9-5
Number of pages: 222

Title: Dzieci jako odbiorcy reklam telewizyjnych.
Author: Anna Ryłko-Kurpiewska
Place and year of publication: Gdańsk, 2008
Publisher: Publisher Uniwersytetu Gdańskiego
Publication series: ?
ISBN: 9788373264816
Number of pages: 211

Title: Wybrane zagraniczne systemy medialne
Author: Janusz Adamowski (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Edukacja medialna. Podręcznik akademicki
ISBN: 978-83-60807-28-6
Number of pages: 308

Title: Komunikacja bez barier
Author: Beata Kozyra
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: MT Biznes
Publication series: ?
ISBN: 978-83-61040-69-9
Number of pages: 312

Title: Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki
Author: Maria Magoska (red.)
Place and year of publication: Kraków 2008
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-233-2528-4
Number of pages: 171

Title: Media w procesie informacyjno-komunikacyjnym
Author: Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2008
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: Biblioteka multimedialna
ISBN: 978-83-7441-988-8
Number of pages: 205

Title: Aktorzy życia politycznego w świecie opinii dziennikarzy. Jacy są, a jacy powinni być. Dziennikarze o politykach
Author: Sabina Pawlas-Czyż
Place and year of publication:: Kraków 2008
Publisher: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7308-907-5
Number of pages: 154

Title: Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
Author: Jacek Błeszyński (red. nauk.)
Place and year of publication:: Kraków 2008
Publisher: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7587-042-8
Number of pages: 470

Title: Media w edukacji
Author: Janusz Gajda
Place and year of publication:: Kraków 2008
Publisher: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7308-821-4
Number of pages: 220

Title: Media, wartości, wychowanie
Author: Marek Ejsmont, Beata Kosmalska
Place and year of publication:: Kraków 2008
Publisher: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7308-440-7
Number of pages: 320

Title: Przemoc i zdrowie w obrazach telewizji. Edukacja przez ?codzienność? telewizyjną
Author: Mirosław Kowalski, Mariusz Drożdż
Place and year of publication:: Kraków 2008
Publisher: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7308-986-0
Number of pages: 184

Title: Telewizja lokalna w upowszechnianiu kultury regionalnej
Author: Agnieszka Roguska
Place and year of publication:: Kraków 2008
Publisher: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7308-881-8
Number of pages: 172

Title: Zastygłe spojrzenie. Fizjologiczne skutki patrzenia na ekran a rozwój dziecka
Author: Rainer Patzlaff
Place and year of publication: Kraków 2008
Publisher: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Publication series: Pedagogika waldorfska
ISBN: 978-83-7308-613-5
ISBN: 978-83-7308-786-6
Number of pages: 134

Title: Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej, t. 1
Author: Wojciech Kajtoch
Place and year of publication: Kraków 2008
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-233-2514-7
Number of pages: 343

Title: Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej, t. 2
Author: Wojciech Kajtoch
Place and year of publication: Kraków 2008
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-233-2515-4
Number of pages: 484

Title: Mechanizmy skandalizacji w mediach
Author: Hans Mathias Kepplinger
Place and year of publication: Kraków 2008
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: Media
ISBN: 978-83-233-2563-5
Number of pages: 156

Title: Newsy w sieci
Author: Stuart Allan
Place and year of publication: Kraków 2008
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: Media
ISBN: 978-83-233-2557-4
Number of pages: 214

Title: Retoryka
Author: Piotr Wilczek, Maria Barłowska, Agnieszka Budzyńska_Daca
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: ?
ISBN: 978-83-01-15678-7
Number of pages: 335

Title: Pedagog w blogosferze
Author: Bogusław Śliwierski
Place and year of publication: Kraków, 2008
Publisher: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7587-076-3
Number of pages: 394

Title: Całe życie w Sieci
Author: Barbara Szmigielska (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2008
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-233-2559-8
Number of pages: 314

Title: Mechanizmy propagandy. Wizerunek konfliktu kosowskiego w publicystyce
Author: Łukasz Szurmiński
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Publication series: Media Polskie
ISBN: 978-83-7545-063-7
Number of pages: 343

Title: Rola telewizji w kształtowaniu wizerunku politycznego. Studium mediatyzacji polityki na przykładzie wyborów prezydenckich w Polsce
Author: Katarzyna Giereło-Klimaszewska
Place and year of publication: Toruń, 2008
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: Nauka o komunikowaniu
ISBN: 978-83-7611-084-4
Number of pages: 284

Title: Public relations: teoretyczne i praktyczne aspekty sztuki komunikowania
Author: Henryk Przybylski (red.)
Place and year of publication: Katowice 2008
Publisher: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7246-576-4
Number of pages: 489

Title: Gatunki audycji w radiu sformatowanym
Author: Grażyna Stachyra
Place and year of publication: Lublin 2008
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Publication series: ?
ISBN: 978-83-227-2852-9
Number of pages: 198

Title: Kulturowe kody mediów. Stan obecny i perspektywy rozwoju
Author: Marek Sokołowski (red.)
Place and year of publication: Toruń 2008
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
Publication series: Komunikacja społeczna
ISBN: 978-83-7611-068-4
Number of pages: 395

Title: Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikowania
Author: Marek Sokołowski (red.)
Place and year of publication: Toruń 2008
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
Publication series: Komunikacja społeczna
ISBN: 978-83-7611-058-5
Number of pages: 443

Title: Komunikacja społeczna w świecie realnym
Author: Marzena Baryluk, Mirosława Wawrzak-Chodaczek (red.)
Place and year of publication: Toruń 2008
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
Publication series: Komunikacja społeczna w edukacji
ISBN: 978-83-7611-046-2
Number of pages: 354

Title: Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym
Author: Mirosława Wawrzak-Chodaczek (red.)
Place and year of publication: Toruń 2008
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
Publication series: Komunikacja społeczna w edukacji
ISBN: 978-83-7611-046-2
Number of pages: 296

Title: Szkoła w zmianie. Zarządzanie i komunikacja w sytuacjach szkolnych
Author: Wojciech Maliszewski Inetta Nowosad, Roman Uździcki (red.)
Place and year of publication: Toruń 2008
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
Publication series: Komunikacja społeczna w edukacji
ISBN: 978-83-7611-422-4
Number of pages: 248

Title: Oblicza Internetu. Opus Universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie Internetu
Author: Marek Sokołowski (red.)
Place and year of publication: Elbląg, 2008
Publisher: Wydawnictwo PWSZ w Elblągu
Publication series: ?
ISBN: 978-83-927315-8-0
Number of pages: 286

Title: Media ? wartości ? prawo
Author: Ryszard Sztychmiler (red.)
Place and year of publication: Olsztyn, 2008
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7299-548-3
Number of pages: 149

Title: Media Studies Refleksja nad stanem obecnym
Author: Krzysztof Stępnik, Maciej Rajewski (red.)
Place and year of publication: Lublin, 2008
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
Publication series: ?
ISBN: 978-83-227-2769-0
Number of pages: 415

Title: Człowiek a media. Obserwacje wizje obawy
Author: Włodzimierz Gruszczyński, Anna Hebda
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Oficyna Wydawnicza Aspra
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7545-061-3
Number of pages: 190

Title: Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem
Author: John Fiske
Place and year of publication: Wrosław, 2008
Publisher: ASTRUM
Publication series: Kreatywność
ISBN: 83-7249-019-8
Number of pages: 248

Title: Komunikacja i komunikowanie się w dawnej Polsce
Author: Krzysztof Stępnik, Maciej Rajewski
Place and year of publication: Lublin, 2008
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
Publication series: ?
ISBN: 978-83-227-2791-1
Number of pages: 364

Title: Społeczeństwo medialne. Studia z teorii komunikowania masowego
Author: Stanisław Michalczyk
Place and year of publication: Katowice, 2008
Publisher: ŚLASK
Publication series: ?
ISBN: 9788371645440
Number of pages: 477

Title: Środki przekazu. Informacja czy manipulacja
Author: Adam Balicki, Tadeusz Guz, Wojciech Lis (red.)
Place and year of publication: Lublin, 2008
Publisher: Wydawnictwo KUL
Publication series: ?
ISBN: 9788373638037
Number of pages: 260

Title: Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu
Author: Lesław H. Haber. Stanisław Jędrzejewski
Place and year of publication: Lublin, 2008
Publisher: Wydawnictwo KUL
Publication series: ?
ISBN: 9788373637900
Number of pages: 254

Title: Kultura grup dyskusyjnych w internecie
Author: Justyna Lipińska
Place and year of publication: Toruń, 2008
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
Publication series: ?
ISBN: 9788376111537
Number of pages: 207

Title: Reklama i PR na rozdrożu
Author: Henryk Mruk (red.)
Place and year of publication: Poznań, 2008
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Forum
Publication series: ?
ISBN: 9788361053095
Number of pages: 174

Title: Wizerunek firmy w mediach
Author: Józef Szocki
Place and year of publication: Poznań, 2008
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Forum
Publication series: ?
ISBN: 9788361053057
Number of pages: 181

Title: Prawda w mediach
Author: Mirosław Rewera (red.)
Place and year of publication: Tychy, 2008
Publisher: Maternus Media
Publication series: ?
ISBN: 9788389701091
Number of pages: 92

Title: Znaczenie komunikacji społecznej dla jurysprudencji. Wybrane zagadnienia
Author: Stanisław Leszek Stadniczeńko
Place and year of publication: Opole, 2008
Publisher: TODTRI
Publication series: ?
ISBN: 9788373953192
Number of pages: 252

Title: Reklamy telewizyjne i ich oddziaływanie na emocje w wieku przedszkolnym
Author: Katarzyna Litwińska
Place and year of publication: Lublin, 2008
Publisher: Wydawnictwo KUL
Publication series: ?
ISBN: 8373637729
Number of pages: 193

Title: Mówione, pisane. Komunikacja, język, tekst
Author: Kordian Bakuła
Place and year of publication: Wrocław, 2008
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication series: ?
ISBN: 9788322929391
Number of pages: 255

Title: Prowadzeni słowami. Retoryka motywacji w komunikacji publicznej
Author: Jacek Wasilewski, Adam Skibiński
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: DIFIN
Publication series: ?
ISBN: 9788372519221
Number of pages: 310

Title: Dziennikarstwo
Author: Marek Chyliński, Stephan Russ-Mohl
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Grupa Wydawnicza Polskapresse
Publication series: ?
ISBN: 9788361679006
Number of pages: 448

Title: Internet między edukacja bezpieczeństwem a zdrowiem
Author: Mirosław Kowalski
Place and year of publication: Tychy, 2008
Publisher: Maternus Media
Publication series: ?
ISBN: 96
Number of pages: 9788389701084

Title: ProPaganda Dobrych Serc, czyli pierwszy tom a Reklamie Społecznej (Wyd. II)
Author: Dominika Maison, Piotr Wasilewski (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2008
Publisher: Agencja Wasilewski
Publication series: ?
ISBN: 9788392403913
Number of pages: 262

Title: Lex informatica
Author: karol Dobrzeniecki
Place and year of publication: Toruń, 2008
Publisher: TNOiK
Publication series: ?
ISBN: 9788372854223
Number of pages: 281

Title: Retoryka reklamy
Author: Piotr H. Lewiński
Place and year of publication: Wrocław, 2008
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication series: ?
ISBN: 9788322929506
Number of pages: 274

Title: Analiza gatunków prasowych
Author: Maria Wojtak
Place and year of publication: Lublin, 2008
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
Publication series: ?
ISBN: 9788322728802
Number of pages: 172

Title: Gotowych faktów nie ma. Kreacja informacji oraz wizerunku publicznego i medialnego
Author: Wiesław Gałązki
Place and year of publication: Wrocław, 2008
Publisher: Fabryka Słów
Publication series: ?
ISBN: 9788389518767
Number of pages: 257

Title: Język w mediach elektronicznych
Author: Jerzy Podracki, Ewa Wolańska (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Semper, 2008
Publication series: ?
ISBN: 9788375070385
Number of pages: 200

Title: Digitalizacja a rynek mediów w Polsce
Author: Tadeusz Klimski, Jerzy Niepsuj
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Publication series: ?
ISBN: 9788370724825
Number of pages: 207

Title: Media w edukacji ? szanse i zagrożenia
Author: Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki
Place and year of publication: Toruń, 2008
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
Publication series: ?
ISBN: 9788374419802
Number of pages: 272

Title: Podstawy prawa dla dziennikarzy
Author: Maria Łoszewska-Ołowska
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: DIFIN
Publication series: ?
ISBN: 9788372518958
Number of pages: 405

Title: Media jako biotechnosystem. Zarys filozofii mediów
Author: Wojciech Chyła
Place and year of publication: Poznań, 2008
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Publication series: ?
ISBN: 9788323216896
Number of pages: 449

Title: Kreacja w reklamie
Author: Ryszard Kłeczek, Monika Hajdas, Magdalena Sobocińska
Place and year of publication: Kraków, 2008
Publisher: Wolters Kluwer
Publication series: ?
ISBN: 9788375266269
Number of pages: 200

Title: Reklama. Co tak naprawdę wpływa na jej skuteczność?
Author: Robert Heath
Place and year of publication: Gdańsk, 2008
Publisher: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Publication series: ?
ISBN: 9788374891479
Number of pages: 155

Title: Sztuka porozumiewania się. Rola mediów
Author: Hanna Milewska
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna
Publication series: ?
ISBN: 9788392343127
Number of pages: 197

Title: Autoryzacja wypowiedzi
Author: Joanna Taczkowska
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wolters Kluwer
Publication series: ?
ISBN: 9788375264708
Number of pages: 312

Title: Komunikowanie wartości zdrowia w polskich kampaniach społecznych ? wymiar edukacyjny
Author: Agnieszka Piasecka
Place and year of publication: Toruń, 2008
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
Publication series: Medicina Historica
ISBN: 978-83-7611-218-3
Number of pages: 413

Title: Kościół w kryzysie? Crisis management w Kościele w Polsce
Author: Monika Przybysz
Place and year of publication: Tarnów, 2008
Publisher: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos
ISBN: 978-83-733251-0-4
Number of pages: 328

Title: Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła
Author: Monika Przybysz, Krzysztof Marcyński (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: Dom Wydawniczy ELIPSA
ISBN: 978-83-7151-006-9
Number of pages: 184

Title: Człowiek w medialnym labiryncie
Author: Krzysztof Guzek, Małgorzata Laskowaska (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: Dom Wydawniczy ELIPSA
ISBN: 978-83-7151-019-9
Number of pages: 180

Title: Media a opinie i postawy społeczne
Author: Zbigniew Pucek, Joanna Bierówka (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2011
Publisher: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z.o.o. ? Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: 978-83-7571-157-8
Number of pages: 134

Title: Środki przekazu ? informacja czy manipulacja?
Author: Adam Balicki, Tadeusz Guz, Wojciech Lis (red.)
Place and year of publication: Lublin, 2008
Publisher: KUL
ISBN: 978-83-7363-803-7
Number of pages: 260

Title: Amerykańskie archetypy dziennikarstwa śledczego
Author: Wojciech Adamczyk
Place and year of publication: Poznań, 2008
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ISBN: 9788360677384
Number of pages: 140

Facebook

©2020 PTKS. All Rights Reserved.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.