Zmarł Profesor Walery Pisarek

Z wielkim żalem informujemy, że 05 listopada br. odszedł od nas na zawsze Prof. WALERY PISAREK, nestor polskich badań w zakresie mediów i komunikacji społecznej, Członek Honorowy PTKS od 2008 r. i członek Editorial Board Central European Journal of Communication. Jako honorowy gość, zawsze aktywnie uczestniczył w organizowanych przez PTKS konferencjach naukowych, w tym ostatniej Konferencji Jubileuszowej (10 lat PTKS).

STRACILIŚMY MISTRZA, WIELKIEGO PRZYJACIELA. BĘDZIE GO NAM BARDZO BRAKOWAĆ !

Więcej...

Dane kontaktowe

POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION

siedziba:
ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław

adres do korespondencji:
Pl. Litewski 3, 20-080 Lublin
mail : office@ptks.pl
www.ptks.pl

©2018 PTKS. All Rights Reserved.