Dane kontaktowe

POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION

siedziba:
ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław

adres do korespondencji:
Pl. Litewski 3, 20-080 Lublin
mail : office@ptks.pl
www.ptks.pl

©2018 PTKS. All Rights Reserved.